2015. március 12.

Exopolitika Konferencia 2015. március 7.

Ismét rendkívül nagy érdeklődés övezte a hagyományos helyszínen, az Újpesti Kulturális Központ - Ifjúsági Házban 2015. március 7-én megrendezett tavaszi ufókongresszust.

Szokás szerint Pusztay Sándor, az Ufómagazin főszerkesztője nyitotta meg a rendezvényt.Az első előadó Csefkó Pál feltaláló, energiakutató és fejlesztő volt, aki a víz alatti plazma avagy az instant hidrogén előállításáról tartott előadást. Bemutatta egy olyan találmányát, amely alkalmas a robbanómotor hulladékhőjének felhasználására - károsanyag-csökkentés céljából-, és szemléltette is ezt a folyamatot a nézőközönségnek. Előadása végig könnyed és vidám volt. Megmutatta, mekkora lehetőség rejlik felfedezésében, amivel rengeteg energia érhető el, ennek a segítségével sokat spórolhatnánk. 
Elmondta, mekkora lehetőség rejlik a hidrogénben, amiben háromszor annyi energia van, mint az üzemanyagokban. Találmánya által ötezredére tudta visszaszorítani a szén-dioxid gáz kibocsájtását, az energia felhasználása közben.
Érdemes odafigyelni találmányaira, hisz általuk egy sokkal élhetőbb életet élhetnénk itt a Földön, szinte teljesen ingyen, bárki számára könnyen elérhető energiaforrásokból.
Eddigi munkásságai miatt nem meglepő, hogy idén neki ítélték oda a Pax Galacticana - In Memoriam Colman von Keviczky-díjat. Gratulálok hozzá! 

A következő előadó Ferenczy László természetgyógyász volt, aki a pozitív gondolkodás egészségünkre gyakorolt jótékony hatásairól beszélt. Az elménk korlátjait mi magunk állítjuk fel. Amit önmagunk el tudunk képzelni és hinni is tudunk benne, az meg is valósul. Fontos, hogy megismerjük önmagunkat, el tudjuk helyezni magunkat az univerzumban, és megéljük a most pillanatát.


Eközben az emeleti előadóteremben Mandics György író, ufókutató a csillagászok ufóészleléseiről tartott előadást. Mandics György több mint hatvanezer ufóesetet rögzített 1972 óta. Hatalmas mennyiségű anyagot katalogizált, ezáltal Európa legnagyobb ufóészleléses archívumával rendelkezik.
Több szempont alapján vizsgálta az eseteket, melyeket csillagászok észleltek. 
A furcsa jelenségektől kezdve egészen az űrhajósok észleléséig, illetve megemlített olyan dolgokat is, amelyek a jelenlegi világképünkbe nem illenek bele, például az üreges Föld elméletét vagy a Jupiter-kérdést.
Említést tett olyan bolygókról is, amelyeknek az alakja vált ki érdeklődést az emberekből. Léteznek horpadt, négyszögletes és rücskös bolygók is. Vannak furcsán viselkedő égitestek, amelyek rezgő, táncoló mozgásuk miatt érdekesek -több mint hatezer esetet említ könyvében -, illetve számos olyan alkalom is volt, ahol az égbolt felszínén ismert formák változásait észlelték, például a görbe egyenes lesz vagy eltűnik részlegesen.
Az író megemlítette a Marson látható "arcot", csatornákat is, azonkívül a Holdat átszelő "alagútról" is beszélt. Vajon kik készíthették ezeket?
Aranyi László részletesen beszámolt saját ufós tapasztalásairól. Földönkívüliek által létrehozott bázisokról is beszélt, a Körös partjánál háromszáz méterre a földfelszín alatt. 
Több magyar észlelésről is beszámolt, többek között egy idős kunszentmártoni hölgyről is, aki nemcsak látta a földönkívülieket, hanem azok többször is különféle jeleket hagytak az ő testén.Eközben Éles István ufókutató az emeleti előadóteremben a dimenziók közötti átjárásról beszélt. Úgy gondolja, a földönkívülieknek nagy szerepet játszanak a reinkarnációk folyamában. Felügyelik és terelgetik is azt.

Knoll Gyula repülőezredes a hüllők és az emberek kapcsolatáról tartott előadást, amelyből kiderült, hogy a hüllők emberi külsővel rendelkeznek, és egyedül a szemük árulhatja el őket, szinte teljesen bele tudnak olvadni az emberek közé. Számos fényképet is bemutatott erről.

Ezalatt az emeleten Tóth László budapesti kutató a táltos ufonauták nyomába eredt. Merész összefüggéseket keresett a táltosok és a földönkívüliek között. Élénk fantáziája révén olykor megfeledkezett a táltosok igazi mivoltáról, az ő gyógyítói és tanítói szerepükről. Hasonlóságot talált a hat ujjal rendelkező táltosok és az ugyanennyi ujjal rendelkező idegenek között, amivel a táltosok olykor rendelkeznek is, de nem ez az egyetlen szempont, amivel számolni kell. Szeretném kiemelni, hogy az általa felvázolt táltosok ebben a formában nem felelnek meg az általa kitalált eszmefuttatásnak. 
Mindenesetre szórakoztató és vidám hangvételű eladás volt, és a végén még néhány saját maga által rajzolt, ufonautákat ábrázoló fénymásolt képet is szétosztott a nézőközönség szerencsés tagjai között.
Tanulságként annyit még hozzáfűznék: nem mindig szerencsés egybemosni dolgokat, mert az nagy katyvaszhoz vezethet, de a gondolataink, fantáziánk okozhatnak szórakoztató perceket.Király Tamás auraszakértő témája "a párkapcsolat mechanizmusa az aurában". Felvázolta a párkapcsolatok létrejöttének energetikai következményeit. Elmondta, hogy a helytelen párválasztásnak gyakran súlyos következményei is lehetnek az egyénre kivetítve, csalódások, hamis énképek, kényszerszituációk és szerepek lépnek fel, amelyek végül akár magányhoz is vezethetnek. Kialakul egy torz kép. Sokszor párkapcsolat helyett társfüggőség alakul ki, ami mögött az érzelmi állapot lelki kielégületlenséghez vezet. A társas kapcsolat, nem párkapcsolat.
Egy igazi párkapcsolatban különböző finomenergetikai kötések alakulnak ki az emberek között, ennek következtében egybehangoltsági viszonyok jönnek létre.
Olyan erős érzelmi és energetikai kötések jönnek létre, amelyek által akár a távolság sem jelenthet akadályt. Megérzik - van, hogy előbb, mint maga a pár - , ha bármi jó vagy rossz dolog történik a másikkal. Lehetőség nyílik a másik gondolatait, érzéseit azonosítani magunkban. Több aurafényképpel is illusztrálta ezeket az állapotokat.


A szünetben lehetőség nyílt beszélgetni az előadókkal, illetve könyvvásár is volt. A földszinti színházteremben az Egy-ség zenekar adott elő néhány számot.
A délutáni előadássorozatot a színházteremben Kisfaludy György időfizikus kezdte meg, témája "beszélgetés egy földönkívülivel", az emeleti előadóteremben kollégája, Máté Imre az univerzális kapcsolatokról tartott előadást.

Az emeleten Tóth László nagykanizsai mérnök volt az utolsó előadó. Átírta Newton törvényeit, és olyasmit fedezett fel, ami a forgórendszerekből erőt "csikar ki", és ami forradalmasíthatja az űrkutatást. Természetesen rengeteg támadás éri őt ezért, amiért el is nevezték őt "Münchhausen bárónak", de ennek ő inkább csak örül. Véleménye szerint Münchhausen báró éppúgy feszegette a határokat, ahogyan ő, a könyv tele van időfizikával, időutazással, térfizikával. A fizikának ez a része a tiltott találmányok részébe esik. Kalmár János, az Ufószövetség elnöke a "Titkok földön - égen" című előadásában bemutatta a legújabb paleoasztronautikai kutatásainak eredményeit. Egyértelmű üzeneteket hagytak maguk után az egykoron a Földön járó idegenek, amiket a világ különböző pontján kultikus kövek őriznek.

Sós Tibor ufókutató, Nemere István író és dr. Egely György mérnök, tértechnológia-kutató előadásaival zárultak az előadássorozatok.

A konferencia végén a hagyományoknak megfelelően a telt házas színházteremben fórumot tartottak az előadók. Az egész rendezvény alatt egy ládában gyűltek a nézők kérdései, amelyekre az előadók válaszoltak. Több mint 70 kérdés gyűlt össze: az utolsó kérdésre, hogyan látják az előadók az ufótéma jövőjét, az összes résztvevő előadó reagált.

Ha a Föld nagyhatalmai végre feloldanák az évtizedeken át féltve őrzött ufóakták titkosítását, előbb-utóbb talán valóban tisztább képet kaphatnánk a minket körülvevő univerzumról. Bár mint tudjuk, a földi X-akták csak az igazság parányi szeletét képezik...

Lilith AzElső

A Gondolatok az égbolt alól blog összes bejegyzése szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon szereplő összes bejegyzés saját szerzemények, ezek másolása vagy kereskedelmi forgalomba hozása, az engedélyem nélkül TILOS!

Fotókat készítette: Prusinszki István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.