2018. február 25.

Erdélyi aranylemezek nyomában

Mit rejt Izsáky László titkos bőröndje?


Negyvenkét évvel ezelőtt, 1974. június 7-én Erdélyben egy hatalmas hieroglifa felrajzolásával lecsalogatták az idegeneket, akik nem érkeztek üres kézzel, nyolcvanhat darab aranylemezt hoztak magukkal. Ezekből választ kaphatunk arra, honnan származtunk a Földre, és azt is megtudhatjuk, hogy csak úgy hemzseg az élet a kozmoszban.
Izsáky László örmény származású ufókutató „lehívójelének” köszönhetően, 1974. június 7-én 13 óra 20 perckor a Keleti-Kárpátok Gutin-hegységében, a Kakastaréjon leszállt egy nyolc méter átmérőjű, négy méter magas, korong alakú repülő csészealj. Utasai 165-170 centiméter magas, emberszerű lények voltak, a testükhöz simuló szürkéskék ruhájuk foszforeszkált, űrsisakot nem viseltek. Egy kocka alakú nikkeldobozt hoztak magukkal a Földre, benne nyolcvanhat darab aranylemezzel.
Bár a kozmikus találkozó – a román titkosszolgálat beavatkozásának köszönhetően – nem éppen zökkenőmentesen zajlott, a dobozkát, a benne lévő kinccsel, mégis sikerült kimenteni, és legalább addig megőrizni, míg értékes papírmásolatokat nem készítettek róluk. A szekusok végül rátaláltak, és elkobozták a felbecsülhetetlen értékű lemezeket. A jel felrajzolói közül csak egyetlen ember, Izsáky László élte túl a Securitate folyamatos zaklatásait és kínzásait.
Izsáky évekig dolgozott a lemezek megfejtésein – sikerrel. A tudást, amit őriztek, világgá akarta kürtölni, számtalan kutatót és akadémiát keresett meg ennek érdekében, de a várva várt figyelmet és elismerést soha nem kapta meg érte. Egyre nagyobb csalódottság vett rajta erőt, ami fennmaradt levelezéseiből kiolvasható. Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, 2007 tájékán örökre eltűnt a Gutin-hegység erdeiben. Egyesek szerint a földönkívüliek vitték magukkal, mások szerint a román titkosszolgálat tette el láb alól.
Hagyatéka egy bőröndnyi anyag, amely tartalmazza többek között az eset részletes leírását, az esemény előzményeit, és számtalan különleges rajzot a csillagok tükröződéseiről, a világegyetem felépítéséről, a lemezek kódolt ábécéjét, saját készítésű térképeket, jegyzetek százait, és két könyvet, amit ő írt összegzésül az interstelláris kapcsolatfelvétel módjáról és más lakott világokról.
Ez a hagyaték néhány ember kezén már átment, mire hozzám eljutott, és tanulmányozni kezdhettem. Célom, hogy kibogozzam a teljesen összekevert anyagokat, és nemcsak részleteiben, mint elődeim, hanem teljes egészében feldolgozzam azt az információhalmazt, ami megmaradt, és emléket állítsak annak az embernek, akinek először sikerült lecsalogatnia az ufókat.

Aranylemezek és geoglifák

Izsáky László az aranylemezek megfejtésénél segítségül hívta a korábbi, rejtélyes lemezek kódjait. Rájött, hogy az Urál hegységben, a Tayos-barlangnál és a Himalájában talált aranylemezek írásjelei emlékeztetnek az Erdélyben hagyott lemezek véseteire. Ezek a lemezek ősi amma nyelven íródtak, amely hasonlít a magyar rovásírásra. Magyarul tökéletesen el lehet őket olvasni. A lemezek tartalma arra utal, hogy egy távolabbi világból, bolygóról érkező emberek hagyták őket maguk után hagyatékul a Földön. Tartalmazzák a világok születését, a különböző bolygókon élő emberek kereszteződéseit és társadalmi berendezkedéseiket is. Több utasítást is találhatunk a lemezek olvasása közben arra vonatkozóan, hol találhatunk még aranylapokra vésett üzeneteket, illetve arra vonatkozóan is, milyen módon tudjuk felvenni a kapcsolatot más lakott világokkal.
A Földön világszerte számtalan monumentális rajzolat található, amit csak madártávlatból lehet észrevenni. Ilyenek például a Nazca-vonalak vagy a Kazahsztán északi részén található több mint ötven – 90-től 400 méteres átmérőig terjedő – rajzolat. Több ezer, több tíz méteres geoglifa található a Közel-Keleten, Szaúd-Arábiában, Szíriában és Jordániában. Chilében, az Atacama sivatagban készült az „atacamai óriás”, amely 120 méter hosszú. Dél-Angliában, Oxfordshire megyében látható a 110 méteres „uffingtoni fehér ló” figurája. Ugyancsak Dél-Angliában található a „Cerne Abbas-i óriás”, amely ötvenöt méter hosszú.
Izsáky László figyelembe vette ezeket az adatokat, és elgondolkodott rajtuk. Ezeket a rajzokat nem a szomszéd falubéli embereknek készítették, hogy gyönyörködjenek bennük, hanem ettől sokkal távolabbra üzentek azok, akik ezeket létrehozták.
Az aranylemezek egyik üzenetét, miszerint a kapcsolatfelvétel módja a hatalmas jel felrajzolása, alátámasztani látszott a fentebb említett geoglifák ismerete. Izsáky rengeteg időt fordított arra, hogy ezek elhelyezkedéseit, méreteit figyelembe véve megalkossa a saját geoglifáját a Kakastaréjon. Fáradozását siker koronázta. Üzenete eljutott az égi emberekhez.

Izsáky László hagyatéka

Az eddig teljes egészében még nem publikált anyagból kiderül, hogy több kutatót is megkeresett felfedezésével világszerte. Ezeknek a kutatóknak ugyan nem állt módjukban őt felkarolni és segíteni, de a tőlük telhető egyetlen lehetőséget kihasználták. Több helyen is felrajzolták az Izsáky által is használt „lehívójelet”. Sikerrel egyikük sem járt. Ugyan néhány helyen pár nappal a jel elkészítése után több, egymástól független szemtanú is jelezte, hogy az égen ufót észleltek, ám a kutatók lelkesedése hamar alábbhagyott, míg végül mára szinte teljesen feledésbe merült Izsáky László és egy interstelláris kapcsolatfelvétel lehetősége.
Érdemes azonban újból végiggondolni az egész történetet. Aranylemezek érkeznek az égből, illetve egyre több kerül elő barlangok mélyéről, amelyek ősidők óta várják, hogy a megfelelő emberek rájuk leljenek. Egyazon írásjelet, képjelet tartalmazzák. Mindegyik lemez tartalmaz más lakott világokról szóló történeteket. Elmesélik az emberiség közös múltját, még ha egymástól távoli helyeken, más bolygókon is élnek. A világon több helyen fellelhetőek monumentális rajzolatok, amelyek csak az égből észrevehetőek, tehát egyértelműen elmondhatjuk róluk, hogy égbe kiáltó üzenetek.
Vajon mégis miért nem kap megfelelő figyelmet ez a történet, sem a rejtélyes aranylemezek, sem a monumentális rajzolatok? Erre is adott a magyarázat. Mivel a legtöbb aranylemez földönkívüliekkel kapcsolatos esetekre szolgál bizonyítékul, ezek is titokzatos körülmények között eltűntek a hatalom hálójában. A legfontosabb bizonyítékokat begyűjtik, és szigorúan titkosan kezelik. Sőt később még le is tagadják létezésüket. Sajnos egyetlen aranylemez sem forog közkézen. A monumentális rajzolatoknak nevetséges magyarázatokat találnak ki. Az ősi emberiség történelmét pedig mesének állítják be. Azokat a kutatókat, akik azon dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak a rejtélyekre, egytől egyig nevetségessé teszik, előfordul, hogy „rejtélyes” baleset éri őket vagy eltűntnek nyilvánítják őket.


Izsáky László is rejtélyes módon eltűnt. Nem maradt utána más, csak halomnyi kézirat, több száz rajz és fénykép. Sok értékes oldal elveszett már, ahogy kézről kézre járt a titkos bőröndnyi anyag. Sokan sokféleképpen magyarázták az általa megfejtett aranylemezek üzeneteit. Sokan sokféleképpen rajzoltak már jeleket össze-vissza. Mindenki a saját előbbre jutását tartván szem előtt, mindenki a saját hírnevét öregbítette volna. Csak egyetlen dolgot nem tett még senki sem. Senki nem rakta össze az anyagot, és senki nem akarta éppen azt tenni, amit Izsáky László már megtett. Izsáky mindent pontosan kiszámolt, feltérképezett, elemzett. Ezért nem kell mást tenni, csak követni az aranylemezek utasításait, és akkor talán megadatik egy következő kozmikus kapcsolatfelvétel.
A hagyaték hozzám került, és feldolgozás alatt áll. Majd ha a csillagok összeállnak újból, akkor – ahogy az aranylemezek utalnak rá – meggyújtom a fáklyát, és a tüzet tovább fogom adni!

Perlaki Zsuzsanna Éva

Eredetileg megjelent

Az Ufómagazin 2016. februári számában

BETILTOTT TÉNYFELTÁRÁS!
Izsáky László, az erdélyi aranylemezek és az ufólehívójel kapcsolatáról készült könyvem megrendelhető a meridiancsoport@gmail.com emailcímre küldött üzenetben, könyvesboltokban nem kapható!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.